Ułatwienia dostępu

VIAMED ŁĘCZNA

Filia
Rejestracja

Świadczenia

Porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży
NFZ/ PRYWATNIE

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Łęcznej powołane zostały reformą systemu opieki zdrowia psychicznego w marcu 2021 roku. Pomoc poradni obejmuje Pacjenta i jego rodzinę. Poradnia współpracuje w razie potrzeby ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej lub innymi instytucjami.

Zapraszamy do naszych przychodni w Lublinie, Lubartowie, Łęcznej lub w Opolu Lubelskim. Rejestrując się wybieramy lokalizację według miejsca zamieszkania. Pacjent przed 18-tym rokiem życia Pacjent rejestrowany jest w poradni przez opiekuna prawnego, po 16-tym roku życia potrzebna jest także Jego zgoda.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży do 21-go roku życia, bez skierowania i bez rejonizacji.

Poradnia psychiatryczna
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH NFZ/ PRYWATNIE

Leczenie psychiatryczne pozwala opanować dolegliwości lękowe, depresyjne, natręctwa, rozdrażnienie, zaburzenia snu, objawy psychotyczne w chorobach psychicznych. W chorobach psychicznych leczenie może być konieczne, zwykle jednak to pacjent decyduje czy skorzysta z porady.

Psychoterapia indywidualna w ramach NFZ dla osób dorosłych

Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego Pacjenta poprzez słowny kontakt i nawiązanie relacji, bez korzystania z leków. Psychoterapia i leczenie psychiatryczne są często stosowane równolegle, ponieważ uzupełniają się wzajemnie. Są różne metody psychoterapii: psychodynamiczna (analizuje przeszłość Pacjenta), humanistyczna i gestalt (ma na celu rozwój Pacjenta), poznawczo-behawioralna (pomaga w osiąganiu celów), integratywna (łączy różne metody zależnie od potrzeb Pacjenta). Psychoterapia dla osób dorosłych.